Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sekretariat  szkoły  przyjmuje  podania,  wnioski i pisma interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Korespondencję  można  dostarczać  osobiście,  droga  pocztową  lub  drogą  mailową.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania
spraw, godzin pracy nauczycieli oraz godzin konsultacji dla rodziców. 

DO SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ NALEŻĄ:
  1. Zakres czynności związany z  obowiązkiem szkolnym:
         - zapisy do szkoły,
         - ewidencja uczniów,
         - arkusze ocen i dzienniki.
  2. Sprawy administracyjne:
         - zezwolenia i zwolnienia,
        - wydawanie legitymacji uczniowskich,
        - wydawanie zaświadczeń,
        - wydawanie duplikatów,
  3. Sprawy polityki kadrowej:
        - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  4. Czynności związane ze sprawo/zdawczością:
        - raporty,
        - sprawozdania,
  5. Archiwum:
        - akta osobowe pracowników,
        - arkusze ocen
        - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
        - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
        - księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Brzustowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Oznaczenie w szkolnym zestawie

 

Przedmiot

 

Klasa

 

Nazwa programu

 

Nauczyciel uczący

 

PSP.1/2018/2019

 

Wychowanie przedszkolne

 

0

 

Wychowanie przedszkolne – „Wokół przedszkola” - program edukacji przedszkolnej

Autor: A. Piotrkowska
Wydawnictwo: MAC Edukacja

 

Romana Stępień

 

 

PSP.2/2018/2019

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

I

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – „Elementarz odkrywców”

Autor: T. Janicka – Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.3/2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

II

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej –

Autor: T. Janicka – Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.4/2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

III

 

Program Nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej

Autor: J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went.

Wydawnictwo:  WSiP

 

Anna Kosylak

 

PSP.5/2018/2019

 

Historia i społeczeństwo

 

VI

 

„Wczoraj i dziś” - program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski.

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.6/2018/2019

 

Historia

 

IV, V, VII,

VIII

 

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej – „Wczoraj i dziś”

Autor: T. Maćkowski

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.7/2018/2019

 

Język polski

 

 VI

 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI. 

Autor: Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Jolanta Kopacz

 

PSP.8/2018/2019

 

Język polski

 

 

IV, V,  VII, VIII

 

 

„Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

Autor: M. Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Jolanta Kopacz

 

PSP.9/2018/2019

 

Informatyka

 

IV

 

 

Program nauczania informatyki w klasie 4. – Lubię to!

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.10/2018/2019

 

Informatyka

 

V

 

Program nauczania informatyki w klasie 5 – Lubię to!

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo:  Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.11/2018/2019

 

Zajęcia komputerowe

 

VI

Program nauczania klas 4-6 szkoły podstawowej – „Lubię to!”

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.12/2018/2019

 

Informatyka

 

VII, VIII

 

Program nauczania dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej – „Lubię to!”

Autor: G. Koba

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.13/2018/2019

 

Przyroda

 

IV

 

Program nauczania przyrody w klasie 4 -6 szkoły podstawowej – „Tajemnice przyrody”

Autor: J. Golanko

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.14/2018/2019

 

Przyroda

 

VI

 

 

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej - „Na tropach przyrody” Autor: B. Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.15/2018/2019

 

Biologia

 

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej – „Puls życia”

Autor: A. Zdziennicka

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.16/2018/2019

 

Język angielski

 

I

 

Język angielski w nauczania zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej – etap I – III.

Autor:M. Szpotowicz, M. Szulc -Kurpaska

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.17/2018/2019

 

Język angielski

 

 

 

II i III

 

Program nauczania języka angielskiego . Autor:  M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.18/2018/2019

 

Język angielski

 

VI

 

Program nauczania języka angielskiego.

Autor: M. Ellis, A. Rak

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.19/2018/2019

 

Język angielski

 

IV, V, VII, VIII

 

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Autor: M. Ellis, A. Rak

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.20/2018/2019

 

Matematyka

 

V, VI

 

„Matematyka z kluczem”

Autor: M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Ciesielska

 

PSP.21/2018/2019

 

Matematyka

 

VII,

VIII

 

Program nauczania matematyki w klasach IV -VIII

Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.22/2018/2019

 

Matematyka

 

VI

 

„Matematyka z kluczem” - program nauczania matematyki w klasie VI

Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.23/2018/2019

 

Technika

 

IV, V

 

„Jak to działa?” - Program nauczania techniki wszkole podstawowej.

Autor: L. Łabecki

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Ciesielska

 

PSP.24/2018/2019

 

Zajęcia techniczne

 

VI

 

„Jak to działa?” Program nauczania techniki

Autor: L. Łabecki, M. Łabeck

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.25/2018/2019

 

Plastyka

 

IV, V, VII

 

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 „Do dzieła”

Autor: J. Lukas, K. Onak,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.26/2018/2019

 

Plastyka

 

VI

 

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej – „Do dzieła!” 

Autor: J. Lukas, K. Onak.

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.27/2018/2019

 

Religia

 

0

 

Program nauczania religii w klasie O - „Kochamy dobrego Boga”,
Autor: Ks. St. Łabendowicz

Wydawnictwo: AVE Radom

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.28/2018/2019

 

Religia

 

I-III

 

Program nauczania religii w klasie I-III - „W drodze do Wieczernika”,

Autor: Ks. St. Łabendowicz,

Wydawnictwo: AVE Radom

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.29/2018/2019

 

Religia

 

IV-VIII

Program nauczania religii w klasach IV-VI - „Poznaję Boga i w Niego wierzę”,

Autor: Ks. St. Łabendowicz,

Wydawnictwo: AVE Radom

Ks. Marek Polewczyk

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.30/2018/2019

 

Język niemiecki

 

VII, VIII

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII - VIII

Autor: A. Jaroszewska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Ambrozik

 

PSP.31/2018/2019

 

 

Geografia

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Autor: E.M. Tuz, B. Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Marcjanna Filipińska

 

PSP.32/2018/2019

 

 

Fizyka

 

VII, VIII

 

„Spotkania z fizyką” – program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Izabela Pelińska

 

PSP.33/2018/2019

 

Chemia

 

VII, VIII

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Autor: T. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Medard Gillner

 

PSP.34/2018/2019

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

VI

 

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej

Autor: T. Król

Wydawnictwo: Rubikon

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.35/2018/2019

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

IV, V, VII, VIII

 

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej

Autor: T. Król

Wydawnictwo: Rubikon

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.36/2018/2019

 

Logopedia

 

I - VIII

 

Program zajęć logopedycznych.  - 

Autor: A. Dutkiewicz

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.37/2018/2019

 

Logopedia

 

0

Program zajęć logopedycznych w przedszkolu: „Lubię mówić”  -

Autor:  R. Stępień

 

Romana Stępień

 

PSP.38/2018/2019

 

Muzyka

 

VI

 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII

Autor: M. Gromek. G. Kilbach,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Habiera - Czaplińska

 

PSP.39/2018/2019

 

Muzyka

 

IV, V., VII, VIII

 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI

Autor: M. Gromek. G. Kilbach,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Habiera - Czaplińska

 

PSP.40/2018/2019

 

Wychowanie fizyczne

 

IV, VI

 

 „Ruch – to zdrowie dla każdego 2”.

Autor: Stanisław Żołyński,

Wydawnictwo: Fosze Wydawnictwo Oświatowe

 

Iwona Gabryszewska

 

PSP.41/2018/2019

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

I - VIII

 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Autor: A. Dutkiewicz

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.42/2018/2019

 

Zajęcia komputerowe

 

III

 

Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.43/2018/2019

 

Informatyka

 

I, II

 

Elementarz odkrywców I - III

Autor: T. Janicka - Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.44/2018/2019

Wychowanie fizyczne

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania z WF

„Rusz się człowieku”

Autor: U. Kierczak

Wydawnictwo: imPULS

 

Joanna Jeske

 

PSP.45/2018/2019

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

VIII

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”

Autor: J. Słoma

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Jeske

 

PSP.46/2018/2019

 

Wiedza o społeczeństwie

 

VIII

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Autor: B. Furman

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joann Jeske

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Otwórz

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi na stanowiskach:

- woźna - 2 osoby,

- pracownik gospodarczy,

- palacz CO,

- dozorca.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJE:

 

Woźna:

 1. Utrzymywanie w należytej czystości budynek zajmowany przez Szkołę.
 2. Zgłaszanie przełożonemu uwagi o zauważonych awariach, uszkodzeniach w urządzeniach i pomieszczeniach Szkoły.
 3. W miarę potrzeb: nadawanie korespondencji na poczcie, dostarczanie pism służbowe do odpowiednich jednostek, dokonywanie drobnych zakupów oraz pobieranie wyciągów.
 4. Pomaganie w sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków, mieniem Szkoły i bezpieczeństwem ppoż.
 5. Wykonywanie na polecenie przełożonych inne nie wymienione czynności, wynikające z bieżących potrzeb Szkoły.

 

 

Pracownik gospodarczy:

 1. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku i terenie należącym do szkoły.
 2. Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu oraz nad urządzeniami instalacyjnymi.
 3. Zabezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno – kanalizacyjnej.
 4. Drobne naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń.
 5. Po zakończeniu zajęć sprawdzanie zamknięć drzwi, okien w pomieszczeniach, w budynku, sprawdzanie korków wodociągowych, wygaszanie świateł.
 6. Pomoc przy dekoracji pomieszczeń budynku.
 7. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
 8. Sprzątanie i utrzymywanie czystości chodników, trawników, kwietników i otoczenia budynku, koszenie trawy, kopanie trawnika, sadzenie kwiatów.
 9. Obsługa kosiarki spalinowej.
 10. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
 11. Obsługa kotłów c.o

 

 

Palacz co:

 1. Przestrzeganie instrukcji obsługi kotłów, aby nie dopuścić do awarii kotłów,
 2. Systematyczne oczyszczenie kotłów c.o co wpływa na obniżenie zużycia koksu i węgla.
 3. Przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach c.o
 4. Systematyczne spalanie miałów węglowych, aby nie dopuścić do marnotrawstwa.
 5. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 6. Utrzymywać w czystości pomieszczenia kotłowni.
 7. Nadzorowanie materiałów opałowych oraz prowadzenie ewidencji temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Po zakończeniu okresu palenia wykonanie należytej konserwacji kotłów c.o.
 9. W czasie dyżuru dozorca – palacz zobowiązany jest do nadzoru nad majątkiem szkoły.
 10. W okresie letnim dozorca – palacz zobowiązany jest do wykonywania prac zleconych przez dyrektora szkoły.
 11. O wszystkich zauważonych usterkach i brakach w funkcjonowaniu obsługiwanych kotłów i ich instalacji dozorca – palacz powinien natychmiast zgłosić przełożonemu, podejmując wszelkie możliwe środki zabezpieczające.

 

Samorząd uczniowski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Brzustowie:

 

Przewodniczący szkoły:

Martyna Niemiec

 

Zastępca:

Emilian Wieczorek

 

Sekretarz:

Katarzyna Dzianach

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Iwona Kurzyk

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie:

 

Przewodnicząca:

Monika Drużdż

 

Zastępca Przewodniczącej:

Monika Niemiec

 

Skarbnik:

Ilona Sadłowska

 

Dyrektor szkoły

 

Sekretariat szkoły Rada pedagogiczna Pracownicy obsługi
  - sekretarka

- nauczyciele

- logopeda

- pedagog

- bibliotekarz

- woźna

- woźny

- pracownik gospodarczy

- palacz CO

- dozorca

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 20 nauczycieli:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Iwona Gabryszewska

wychowanie fizyczne

Romana Stępień

przedszkole

Aleksandra Koselak

nauczanie początkowe, plastyka

Anna Dutkiewicz

nauczanie początkowe, logopedia

Anna Kosylak

nauczanie początkowe

Anna Ciesielska

matematyka, technika

Iwona Kurzyk

język angielski

Małgorzata Koselak

przyroda, biologia, historia, wychowanie do życia w rodzinie, technika

Joanna Wojtasik

matematyka, informatyka

Jolanta Kopacz

język polski

Elżbieta Fiderek

religia, biblioteka

Ks. Marek Polewczyk

religia

Dawid Derach

informatyka

Ewa Godlewska

pedagog

Dorota Habiera – Czaplińska

muzyka

Marcjanna Filipińska

geografia, język angielski

Izabela Pelińska

fizyka

Medard Gillner

chemia

Joanna Jeske

wychowanie fizyczne,

wiedza o społeczeństwa,

 edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Ambrozik

język niemiecki

 

 

Sekretarka: mgr Monika Wiktorowicz

 

Sekretariat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE:

 1. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz z obowiązującymi przepisami.
 2. Przestrzeganie ustalonego w Szkole porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Przestrzeganie obowiązującego w Szkole Regulaminu Pracy oraz Statutu Szkoły.
 4. Dbanie o dobro Szkoły i chronienie jej mienia.
 5. Prowadzenie kancelarii według obowiązujących przepisów.
 6. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Szkoły.
 7. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 8. Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych z GUS.
 9. Zaopatrzenie Szkoły w druki, dzienniki i potrzeby materiałowe.
 10. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiedzialne zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 11. Kulturalna obsługa interesantów.

 

 

 
1 do 10 z 14