Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 20 nauczycieli:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Iwona Gabryszewska

wychowanie fizyczne

Romana Stępień

przedszkole

Aleksandra Koselak

nauczanie początkowe, plastyka

Anna Dutkiewicz

nauczanie początkowe, logopedia

Anna Kosylak

nauczanie początkowe

Anna Ciesielska

matematyka, technika

Iwona Kurzyk

język angielski

Małgorzata Koselak

przyroda, biologia, historia, wychowanie do życia w rodzinie, technika

Joanna Wojtasik

matematyka, informatyka

Jolanta Kopacz

język polski

Elżbieta Fiderek

religia, biblioteka

Ks. Marek Polewczyk

religia

Dawid Derach

informatyka

Ewa Godlewska

pedagog

Dorota Habiera – Czaplińska

muzyka

Marcjanna Filipińska

geografia, język angielski

Izabela Pelińska

fizyka

Medard Gillner

chemia

Joanna Jeske

wychowanie fizyczne,

wiedza o społeczeństwa,

 edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Ambrozik

język niemiecki