Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dyrektor szkoły

 

Sekretariat szkoły Rada pedagogiczna Pracownicy obsługi
  - sekretarka

- nauczyciele

- logopeda

- pedagog

- bibliotekarz

- woźna

- woźny

- pracownik gospodarczy

- palacz CO

- dozorca

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie w roku szkolnym 2018/2019 utworzono osiem oddziałów klasowych. Łącznie kształcimy 107 uczniów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę i rozpoczynają się o godzinie 8.00.

 

KLASA

ILOŚĆ OSÓB W KLASIE

NAZWISKO WYCHOWAWCY

0

14

mgr Romana Stępień

1

10

mgr Aleksandra Koselak

2

13

mgr Anna Dutkiewicz

3

7

mgr Anna Kosylak

4

12

mgr Anna Ciesielska

5

16

mgr Iwona Kurzyk

6

14

mgr Małgorzata Koselak

7

10

mgr Joanna Wojtasik

8

11

mgr Jolanta Kopacz