Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

Samorząd uczniowski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Brzustowie:

 

Przewodniczący szkoły:

Martyna Niemiec

 

Zastępca:

Emilian Wieczorek

 

Sekretarz:

Katarzyna Dzianach

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Iwona Kurzyk