Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Sekretariat  szkoły  przyjmuje  podania,  wnioski i pisma interesantów od poniedziałku
do czwartku w godzinach 8.00 – 13.00.
Korespondencję  można  dostarczać  osobiście,  droga  pocztową  lub  drogą  mailową.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania
spraw, godzin pracy nauczycieli oraz godzin konsultacji dla rodziców. 

DO SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ NALEŻĄ:
  1. Zakres czynności związany z  obowiązkiem szkolnym:
         - zapisy do szkoły,
         - ewidencja uczniów,
         - arkusze ocen i dzienniki.
  2. Sprawy administracyjne:
         - zezwolenia i zwolnienia,
        - wydawanie legitymacji uczniowskich,
        - wydawanie zaświadczeń,
        - wydawanie duplikatów,
  3. Sprawy polityki kadrowej:
        - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  4. Czynności związane ze sprawo/zdawczością:
        - raporty,
        - sprawozdania,
  5. Archiwum:
        - akta osobowe pracowników,
        - arkusze ocen
        - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
        - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
        - księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 

Szukaj w tym dziale:

Sekretariat  szkoły  przyjmuje  podania,  wnioski i pisma interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Korespondencję  można  dostarczać  osobiście,  droga  pocztową  lub  drogą  mailową.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania
spraw, godzin pracy nauczycieli oraz godzin konsultacji dla rodziców. 

DO SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ NALEŻĄ:
  1. Zakres czynności związany z  obowiązkiem szkolnym:
         - zapisy do szkoły,
         - ewidencja uczniów,
         - arkusze ocen i dzienniki.
  2. Sprawy administracyjne:
         - zezwolenia i zwolnienia,
        - wydawanie legitymacji uczniowskich,
        - wydawanie zaświadczeń,
        - wydawanie duplikatów,
  3. Sprawy polityki kadrowej:
        - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  4. Czynności związane ze sprawo/zdawczością:
        - raporty,
        - sprawozdania,
  5. Archiwum:
        - akta osobowe pracowników,
        - arkusze ocen
        - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
        - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
        - księga zarządzeń dyrektora szkoły,