Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Sekretariat

Sekretarka: mgr Monika Wiktorowicz

 

Sekretariat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE:

 1. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz z obowiązującymi przepisami.
 2. Przestrzeganie ustalonego w Szkole porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Przestrzeganie obowiązującego w Szkole Regulaminu Pracy oraz Statutu Szkoły.
 4. Dbanie o dobro Szkoły i chronienie jej mienia.
 5. Prowadzenie kancelarii według obowiązujących przepisów.
 6. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Szkoły.
 7. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 8. Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych z GUS.
 9. Zaopatrzenie Szkoły w druki, dzienniki i potrzeby materiałowe.
 10. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiedzialne zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 11. Kulturalna obsługa interesantów.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 55
Wprowadzony przez: Dawid Derach
Data opublikowania: 2016-11-20 21:21:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-10-07 12:51:24 Dawid Derach
2018-09-23 20:36:38 Dawid Derach aktualizacja danych
2017-10-22 18:01:16 Dawid Derach
2016-11-20 21:23:00 Dawid Derach Publikacja artykułu