Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Wykaz podręczników w roku szk. 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa 0

Lp.

Nr dopuszczenia MEN:

Nazwa, autor i wydawnictwo podręcznika

 

 

1

 

 

-

 

„Kolorowy start z plusem”

Wydawnictwo MAC EDUKACJA

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska

 

 

2

 

AZ-03-03/2-0

 

Religia - „Jezus mnie kocha”-

Wydawnictwo -  AVE Radom

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Klasa I

Lp.

Nr dopuszczenia MEN:

Nazwa, autor i wydawnictwo podręcznika

 

1

790/1/2017

 

„Elementarz odkrywców”,

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: E. Hryszkiewicz

  B. Stępień

 

„Elementarz odkrywców” – matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: K. Bielenicka, M. Bura

             M. Kwil, B. Lankiewicz

 

2

 

783/1/2017

 

Język angielski – Gold Sparks 1

Wydawnictwo: Oxford

autor: M. Szpotowicz

M. Szulc - Kurpaska

 

3

AZ-11-01/10-
RA-1/11

Religia -„ Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE,

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Klasa II

Lp.

Nr dopuszczenia MEN:

Nazwa, autor i wydawnictwo podręcznika

 

1

Art.22, ust.2 ustawy z dnia 7.09.1991r

 

„Nasza Szkoła”, M. Lorek, M. Zatorska, Wyd: MEN

„Nasza szkoła matematyka” A. Ludwa . Wyd.: MEN

 

 

2

 

15/2/2009/2015

 

Język angielski – Fairyland 2

Wydawnictwo: Express Publishing

autor: Virginia Evans, Jenny Dooley

 

 

3

 

AZ-12-01/10-RA-8/13

 

Religia - „Kochamy Pana Jezusa” , podręcznik i zeszyt ćwiczeń-Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE,

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Klasa III

Lp.

Nr dopuszczenia MEN

Nazwa, autor i wydawnictwo podręcznika

 

1

Art.22, ust.2 ustawy z dnia 7.09.1991r

 

„Nasza Szkoła„ – M. Lorek, M. Zatorska, wyd. MEN

„Nasza szkoła matematyka” A. Ludwa, Wyd. MEN

 

2

15/03/2009/2015

 

Język angielski – Fairyland 3- wyd. Express Publishing

autor: Virginia Evans, Jenny Dooley

 

 

3

 

AZ-13-01/10-RA-5/14

 

Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa” , podręcznik i zeszyt ćwiczeń-wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE,

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Klasa IV

     Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

1.

 

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody”

 

M. Marko-Warłowska

T. Szlajfer

J. Stawarz

 

 

Nowa Era

 

863/2017

 

2.

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś 4”

B. Olszewska

W. Surdyk- Fertsch

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

 

877/1/2017

 

3.

 

Matematyka

 

„Matematyka z kluczem”

 

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

 

Nowa Era

 

875/1/2017

 

4.

 

Język polski

 

 

„Nowe słowa na start! 4 „

 

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

 

 

Nowa Era

 

 

907/1/2017

 

5.

 

Technika

 

 

„Jak to działa”

 

L. Łabecki

M. Łabecki

 

 

Nowa Era

 

295/1/2017

 

6.

 

 

Plastyka

 

„Do dzieła”

Podręcznik plastyki dla klasy 4 SP.

 

J. Lukas

K. Onak

 

Nowa Era

 

903/1/2017

 

7.

 

Muzyka

 

„Lekcja muzyki”

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

 

Nowa Era

 

852/1/2017

 

8.

 

Język angielski

 

Team Up1 plus

 

Oxford

 

P. Bowen

D. Delaney

 

822/1/2017

 

 

9.

 

 

Religia

 

 

„Jestem chrześcijaninem”

 

 

 

 Ks. Stanisław Łabendowicz

 

wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE,

 

AZ-21-01/10-RA-1/13

 

 

10.

 

Zajęcia komputerowe

 

 

 

„Lubię to!”

 

 

Michał Kęska

 

 

Nowa Era

 

729/1/2015

 

 

Klasa V

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

1.

 

Przyroda

 

„Na tropach przyrody 5”

 

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

 

Nowa Era

 

554/2/2013/
2015

 

2.

 

Historia i społeczeństwo

 

„Wczoraj i dziś 5”

 

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

443/2/2013/
2015

 

 

3.

 

 

Matematyka

 

„Matematyka z kluczem”

 

A. Brau

A. Mańkowska

M. Paszyńska

 

 

Nowa Era

 

157/2/2012/zl/
2015

 

4.

 

Język polski

 

„Słowa na start!

Część 1 i 2

 

 

M. Derlukiewicz.

A.Wojciechowska

A. Marcinkiewicz

 

 

Nowa Era

 

338/4/2013/
2015

338/3/2013/
2015

 

5.

 

Plastyka

 

Podręcznik do plastyki dla klasy
V SP „Do dzieła”

 

J. Lukas

K. Onak

 

Nowa Era

 

903/2/2017

 

6.

 

Muzyka

 

„I gra muzyka”

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Nowa Era

 

569/2012/2015

 

7.

 

Języka angielski

 

New Hot Spot 2

 

Colin Granger

 

Macmillan Education

 

690/2/2015

 

8.

 

Religia

 

 

„Wierzę w Boga”

 

 

 Ks. Stanisław Łabendowicz

 

wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

 

AZ-22-01/10-RA-9/13

 

 

9.

 

 

Zajęcia techniczne

 

 

 

„Jak to działa?”

 

M. Łabecki

M. Łabecka

 

 

Nowa Era

 

295/2/2010/2-15

 

10.

 

Zajęcia komputerowe

 

„Lubię to!”

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

 

729/2/2016

 

 

Klasa VI

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

1.

 

Przyroda

 

„Na tropach przyrody 6”

 

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

 

Nowa Era

 

554/3/2014/2015

 

2.

 

Historia i społeczeństwo

 

„Wczoraj i dziś 6”

 

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

 

443/3/2014/2015

 

 

3.

 

 

Matematyka

 

„Matematyka”

 

 

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

 

Nowa Era

 

157/4/2011/2016

 

 

 

4.

 

 

 

Język polski

„Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „

„Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego” cz. 1 i 2

 

M. Derlukiewicz.

A. Wojciechowska

A. Marcinikiewicz

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

338/5/2014

338/6/2014

 

5.

 

Plastyka

 

Podręcznik do plastyki dla klasy 6 SP „Do dzieła”

 

J. Lukas

K. Onak

 

Nowa Era

 

326/3/2011/2015

 

6.

 

Muzyka

 

 

„I gra muzyka 4-6”

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Nowa Era

 

569/2012

 

7.

 

Języka angielski

 

New Hot Spot 1

 

C. Granger

 

Macmillan Education

 

690/1/2014/2015

 

8.

 

Religia

 

 

„Wierzę w Kościół”

 

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

wydawnictwo AVE Radom

 

AZ-23-01/10-RA-2/15

 

9.

 

Zajęcia techniczne

 

 

„Jak to działa?”

 

L. Łabecki

M. Łabecka

 

 

Nowa Era

 

295/3/2010/
2016

 

10.

 

Zajęcia komputerowe

 

„Lubię to! – Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6

 

M. Kęska

 

Nowa Era

 

729/3/2017

 

 

 

Klasa VII

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

1.

 

Biologia

 

 

„Puls życia”

 

 

M. Jefimow

 

Nowa Era

 

884/4/2017

 

2.

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś ”

 

St. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

 

Nowa Era

 

887/4/2017

 

 

3.

 

 

Matematyka

 

„Matematyka z kluczem”

 

M. Braun

M. Paszyńska

K. Wej

W. Babiński

 

Nowa Era

 

875/4/2017

 

 

4.

 

 

Język polski

 

 

„Nowe słowa na start! 7 „

 

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska - Mróz

 

 

Nowa Era

 

 

907/4/2017

 

5.

 

Plastyka

 

 

„Do dzieła”

 

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

 

Nowa Era

 

903/4/2017

 

6.

 

Muzyka

 

 

„Lekcja muzyki”

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Nowa Era

 

852/4/2017

 

7.

 

Języka angielski

 

English Plus Options

 

D. Pye

B. Wetz

 

Oxford

 

835/1/2017

 

 

8.

 

 

Religia

 

 

„Spotkanie ze słowem”

 

autor: Ks. Stanisław Łabendowicz

 

wydawnictwo AVE Radom

 

AZ-31-01/10-RA-6/13

 

9.

 

Informatyka

 

„Lubię to!” – podręcznik do nauki informatyki dla kl. 7

 

G. Koba

 

Nowa Era

 

847/4/2017

 

10.

 

Geografia

 

 

„Geografia – Planeta Nowa”

 

R. Malarz

M. Szubert

 

Nowa Era

 

906/3/2017

 

11.

 

Fizyka

 

 

„Spotkania z fizyką”

 

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różanska

 

Nowa Era

 

855/1/2017

 

12.

 

 

Chemia

 

 

„Chemia”

 

J. Kulawik

T. Kulawik

 

Nowa Era

 

785/1/2017

 

13.

 

Język niemiecki

 

 

„MeineDeutschtour”

 

 

E. Kościelniak – Walewska

 

Nowa Era

 

838/1/2017

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 29
Wprowadzony przez: Dawid Derach
Data opublikowania: 2017-10-08 17:24:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-10-22 17:52:55 Dawid Derach
2017-10-22 17:49:33 Dawid Derach