Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2018/2019

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Brzustowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Oznaczenie w szkolnym zestawie

 

Przedmiot

 

Klasa

 

Nazwa programu

 

Nauczyciel uczący

 

PSP.1/2018/2019

 

Wychowanie przedszkolne

 

0

 

Wychowanie przedszkolne – „Wokół przedszkola” - program edukacji przedszkolnej

Autor: A. Piotrkowska
Wydawnictwo: MAC Edukacja

 

Romana Stępień

 

 

PSP.2/2018/2019

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

I

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – „Elementarz odkrywców”

Autor: T. Janicka – Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.3/2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

II

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej –

Autor: T. Janicka – Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.4/2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

III

 

Program Nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej

Autor: J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went.

Wydawnictwo:  WSiP

 

Anna Kosylak

 

PSP.5/2018/2019

 

Historia i społeczeństwo

 

VI

 

„Wczoraj i dziś” - program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski.

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.6/2018/2019

 

Historia

 

IV, V, VII,

VIII

 

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej – „Wczoraj i dziś”

Autor: T. Maćkowski

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.7/2018/2019

 

Język polski

 

 VI

 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI. 

Autor: Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Jolanta Kopacz

 

PSP.8/2018/2019

 

Język polski

 

 

IV, V,  VII, VIII

 

 

„Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

Autor: M. Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Jolanta Kopacz

 

PSP.9/2018/2019

 

Informatyka

 

IV

 

 

Program nauczania informatyki w klasie 4. – Lubię to!

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.10/2018/2019

 

Informatyka

 

V

 

Program nauczania informatyki w klasie 5 – Lubię to!

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo:  Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.11/2018/2019

 

Zajęcia komputerowe

 

VI

Program nauczania klas 4-6 szkoły podstawowej – „Lubię to!”

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.12/2018/2019

 

Informatyka

 

VII, VIII

 

Program nauczania dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej – „Lubię to!”

Autor: G. Koba

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.13/2018/2019

 

Przyroda

 

IV

 

Program nauczania przyrody w klasie 4 -6 szkoły podstawowej – „Tajemnice przyrody”

Autor: J. Golanko

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.14/2018/2019

 

Przyroda

 

VI

 

 

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej - „Na tropach przyrody” Autor: B. Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.15/2018/2019

 

Biologia

 

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej – „Puls życia”

Autor: A. Zdziennicka

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.16/2018/2019

 

Język angielski

 

I

 

Język angielski w nauczania zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej – etap I – III.

Autor:M. Szpotowicz, M. Szulc -Kurpaska

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.17/2018/2019

 

Język angielski

 

 

 

II i III

 

Program nauczania języka angielskiego . Autor:  M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.18/2018/2019

 

Język angielski

 

VI

 

Program nauczania języka angielskiego.

Autor: M. Ellis, A. Rak

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.19/2018/2019

 

Język angielski

 

IV, V, VII, VIII

 

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Autor: M. Ellis, A. Rak

Wydawnictwo: Oxford

 

Iwona Kurzyk

 

PSP.20/2018/2019

 

Matematyka

 

V, VI

 

„Matematyka z kluczem”

Autor: M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Ciesielska

 

PSP.21/2018/2019

 

Matematyka

 

VII,

VIII

 

Program nauczania matematyki w klasach IV -VIII

Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.22/2018/2019

 

Matematyka

 

VI

 

„Matematyka z kluczem” - program nauczania matematyki w klasie VI

Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.23/2018/2019

 

Technika

 

IV, V

 

„Jak to działa?” - Program nauczania techniki wszkole podstawowej.

Autor: L. Łabecki

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Anna Ciesielska

 

PSP.24/2018/2019

 

Zajęcia techniczne

 

VI

 

„Jak to działa?” Program nauczania techniki

Autor: L. Łabecki, M. Łabeck

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.25/2018/2019

 

Plastyka

 

IV, V, VII

 

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 „Do dzieła”

Autor: J. Lukas, K. Onak,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.26/2018/2019

 

Plastyka

 

VI

 

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej – „Do dzieła!” 

Autor: J. Lukas, K. Onak.

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Aleksandra Koselak

 

PSP.27/2018/2019

 

Religia

 

0

 

Program nauczania religii w klasie O - „Kochamy dobrego Boga”,
Autor: Ks. St. Łabendowicz

Wydawnictwo: AVE Radom

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.28/2018/2019

 

Religia

 

I-III

 

Program nauczania religii w klasie I-III - „W drodze do Wieczernika”,

Autor: Ks. St. Łabendowicz,

Wydawnictwo: AVE Radom

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.29/2018/2019

 

Religia

 

IV-VIII

Program nauczania religii w klasach IV-VI - „Poznaję Boga i w Niego wierzę”,

Autor: Ks. St. Łabendowicz,

Wydawnictwo: AVE Radom

Ks. Marek Polewczyk

 

Elżbieta Fiderek

 

PSP.30/2018/2019

 

Język niemiecki

 

VII, VIII

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII - VIII

Autor: A. Jaroszewska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Ambrozik

 

PSP.31/2018/2019

 

 

Geografia

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Autor: E.M. Tuz, B. Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Marcjanna Filipińska

 

PSP.32/2018/2019

 

 

Fizyka

 

VII, VIII

 

„Spotkania z fizyką” – program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Izabela Pelińska

 

PSP.33/2018/2019

 

Chemia

 

VII, VIII

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Autor: T. Kulawik, M. Litwin

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Medard Gillner

 

PSP.34/2018/2019

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

VI

 

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej

Autor: T. Król

Wydawnictwo: Rubikon

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.35/2018/2019

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

IV, V, VII, VIII

 

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej

Autor: T. Król

Wydawnictwo: Rubikon

 

Małgorzata Koselak

 

PSP.36/2018/2019

 

Logopedia

 

I - VIII

 

Program zajęć logopedycznych.  - 

Autor: A. Dutkiewicz

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.37/2018/2019

 

Logopedia

 

0

Program zajęć logopedycznych w przedszkolu: „Lubię mówić”  -

Autor:  R. Stępień

 

Romana Stępień

 

PSP.38/2018/2019

 

Muzyka

 

VI

 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII

Autor: M. Gromek. G. Kilbach,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Habiera - Czaplińska

 

PSP.39/2018/2019

 

Muzyka

 

IV, V., VII, VIII

 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI

Autor: M. Gromek. G. Kilbach,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dorota Habiera - Czaplińska

 

PSP.40/2018/2019

 

Wychowanie fizyczne

 

IV, VI

 

 „Ruch – to zdrowie dla każdego 2”.

Autor: Stanisław Żołyński,

Wydawnictwo: Fosze Wydawnictwo Oświatowe

 

Iwona Gabryszewska

 

PSP.41/2018/2019

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

I - VIII

 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Autor: A. Dutkiewicz

 

Anna Dutkiewicz

 

PSP.42/2018/2019

 

Zajęcia komputerowe

 

III

 

Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Wojtasik

 

PSP.43/2018/2019

 

Informatyka

 

I, II

 

Elementarz odkrywców I - III

Autor: T. Janicka - Panek

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Dawid Derach

 

PSP.44/2018/2019

Wychowanie fizyczne

 

V, VII, VIII

 

Program nauczania z WF

„Rusz się człowieku”

Autor: U. Kierczak

Wydawnictwo: imPULS

 

Joanna Jeske

 

PSP.45/2018/2019

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

VIII

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”

Autor: J. Słoma

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joanna Jeske

 

PSP.46/2018/2019

 

Wiedza o społeczeństwie

 

VIII

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Autor: B. Furman

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Joann Jeske

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 67
Wprowadzony przez: Dawid Derach
Data opublikowania: 2017-10-08 17:30:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-23 20:41:36 Dawid Derach
aktualizacja danych
2017-10-22 17:58:00 Dawid Derach
2017-10-22 17:54:47 Dawid Derach
2017-10-08 17:36:36 Dawid Derach Poprawa rozmiaru tabeli